bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia padnięcia zwierząt online

Sprawozdanie finansowe za 2019r.

07.05.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.), Powiatowy Inspektorat Weterynarii ma obowiązek publikacji w BIP sprawozdania finansowego za 2018r.

•Bilans
•Rachunek zysków i strat
•Zestawienie zmian w funduszu
•Informacja dodatkowa

Opublikował: Vaclav Babiński
Publikacja dnia: 07.05.2020

Dokument oglądany razy: 663
« inne aktualności