bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia padnięcia zwierząt online

Petycje

Powyższa zakładka została przeznaczona do zamieszczania informacji zawierających odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie, datę ich złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja została złożona.
Informacja, o której mowa wyżej w przypadku wpłynięcia petycji niezwłocznie aktualizowana będzie o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dane dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (DZ.U.2014.1195).

 

Aktualne petycje:

Data Podmiot wnoszący Przedmiot petycji pliki do pobrania
     

  Opublikował: Anna Grzybicka
Publikacja dnia: 30.08.2015
Podpisał: Anna Grzybicka
Dokument z dnia: 30.08.2015
Dokument oglądany razy: 2 869