Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

http://piwzuromin.pl/wz/aktualnosci/17970,Informacja-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczenia-dot-prowadzonej-dzialalnosci.html
13.07.2024, 04:44

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia dot. prowadzonej działalności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie przypomina, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw podmioty prowadzące działalność na podstawie decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a‑d ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, tj. podmioty prowadzące działalność polegającą na:

 

  • uboju zwierząt gospodarskich,
  • przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • prowadzeniu rolniczego handlu detalicznego,
  • sprzedaży bezpośredniej,
  • punktów skupu dziczyzny,
  • konfekcjonowaniu miodu i produktów pszczelarskich,
  • kół łowieckich,
  • transportu produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • pośrednictwa w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego,

 

oraz podmioty zatwierdzone, muszą dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności (wzór w załączeniu) w terminie nie później niż do dnia 11 lutego br.

 

Podmioty prowadzące działalność na podstawie decyzji w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, w oświadczeniu informują także o korzystaniu ze środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.).

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, będzie stanowiło podstawę dokonania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie zmian w rejestrze zakładów oraz wykazie podmiotów podlegających rejestracji i wykazie zakładów zatwierdzonych.

Metadane

Data publikacji : 13.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran

Opcje strony