Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

http://piwzuromin.pl/wz/zgloszenie-zaladunku-wyladunku/19873,Zgloszenie-zaladunku-wyladunku-zwierzat-online.html
13.07.2024, 06:08

Zgłoszenie załadunku / wyładunku zwierząt online

Zgodnie z Art. 5 ust 8 ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020 poz. 1421) podmioty prowadzące działalność nadzorowaną polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt lub skupie zwierząt są zobowiązane do zawiadamiania powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce załadunku i wyładunku zwierząt o czasie i miejscu organizowania załadunku i wyładunku zwierząt co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem załadunkiem i wyładunkiem zwierząt.

Zgłoszenie załadunku / wyładunku zwierząt - online

Metadane

Data publikacji : 01.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran

Opcje strony